2013

Rut motverkar en skola lika för alla

2013-08-27 Svenska Dagbladet

SvD skriver på nyhetsplats om att "samtidigt som läxbolagen slåss om den snabbväxande läxmarknaden, brottas våra skolpolitiker med ett av skolhistoriens största problem: den minskade likvärdigheten i skolan". Tidningen skriver om forskning av Jonas Vlachos som är affilierad till IFN: "När ... Jonas Vlachos jämförde statens kostnader för läx-subventionen jämfört med vad en lärarledd skollektion kostar, blev slutsatsen att systemet var ineffektivt".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se