2013

När pengarna går till vissa barn

2013-08-28 Dagbladet

Dagbladet i Sundsvall och Länstidningen Östersund skriver i en ledarkommentar om läxhjälp: "För varje RUT-finansierad läxtimme kostar tre-fyra gånger mer än en lektionstimme per elev enligt ekonomen Jonas Vlachos [affilierad till IFN], om man får tro SvD, och det kan man säkert i detta fall."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se