2013

Betygssystemets trovärdighet i fara

2013-09-02 SVT Nyheter, TT, m fl

Jonas Vlachos, afflierad till IFN, har varit med och skrivit en studie för Skolinspektionen, om skillnader vid rättning av nationella prov. "Friskolor sätter i genomsnitt mer generösa betyg på nationella prov än kommunala skolor" skriver SVT Nyheter och intervjuar Jonas Vlachos. Han menar bland annat att "en lösning skulle kunna vara att man rättar proven externt, att någon aktör som inte har någon koppling till skolan får rätta proven istället". Även TT refererar till Jonas Vlachos och detta uttalande. TT-artikel publiceras i en rad tidningar i mer eller mindre omarbetad form, bland annat Dagens Arena, Arbertarbladet, Smålandsposten och Barometern.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se