2013

Konkurrenssamhällets effekter

2013-09-04 Västerbottens Folkblad

I en ledare kommenterar tidningen en studie som presenterats av Skolinspektionen om betygsättning av nationella prov. "Undersökningen visar att det framför allt är i friskolor som lärarna överskattar elevens kunskaper." Jonas Vlachos, affilierad till IFN, kommenterar att friskolornas elever presterar bättre på de nationella proven än de elever som går i kommunal skola. ”Vad vi då hittar är att en del, eller till och med hela den effekten, beror på att proven helt enkelt rättas mer generöst av friskolorna.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se