2013

Humaniteten får inte stanna vid PUT

2013-09-05 Svenska Dagbladet

I en ledarkommentar skriver SvD om att syriska flyktingar regelmässigt i fortsättningen ska få permanent uppehållstillstånd (PUT). "Humanitärt är det ett oklanderligt beslut. Samtidigt får Sveriges engagemang för flyktingarna inte stanna vid uppehållstillståndet." SvD påpekar att det är svårt för utlandsfödda att komma in på arbetsmarknaden. "Nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN] påpekade i en artikel nyligen att 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda, trots att de bara utgör 15 procent av befolkningen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se