2013

Läxhjälp ett skolexempel på felanvända pengar

2013-09-06 Uppsala Nya Tidning

I ett debattinlägg om läxhjälp och RUT frågar Agneta Gille (S) vad de borgerliga riksdagsledamöterna från Uppsala län anser om rut-avdrag för läxhjälp? Är detta det mest effektiva sättet att använda skattepengar? Gille hänvisar till forskning av Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN: trots att han "har visat att skattesubventionen för en enda läxläsningstimma skulle räcka till fyra lektionstimmar i skolan, så införde regeringen det."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se