2013

Mer rätt än plikt

2013-09-06 Barometern

I en ledarkommentar skriver Barometern om forskning av Martin Ljunge, IFN. Det handlar om sjukskrivning i olika generationer: "Detta objektiva hälso­faktorer till trots, tenderade de yngre att ha en högre sjukbenägenhet" skriver tidningen och citerar Martin Ljunge i Ekonomisk Debatt: ”Det nya samhället kan ha tett sig främmande för tidigare generationer som levt i ett lutheranskt samhälle med en stark tonvikt på att försörja sig själv och inte ligga det allmänna till last".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se