2013

Så gjorde välfärden oss till sjuklingar

2013-09-09 Svenska Dagbladet

Hur kan det komma sig att sjukskrivningarna bara ökar och ökar, trots att vi bevisligen blir friskare och friskare, frågar sig Per Gudmundson i SvD:s huvudledaren. Ämnet och svaret är hämtat från forskning av Martin Ljunge, IFN, som redovisas i senaste numret av Ekonomisk Debatt. SvD drar slutsatsen att "Ljunges tes skulle kunna vara en förklaring på effekterna efter Alliansens reformer under förra mandatperioden. Incitamenten att sjukskriva sig försämrades, varför sjuktalen sjönk under en period. Men kulturen bröts aldrig."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se