2013

Betyg utan förankring

2013-09-20 Ekonomistas

Jonas Vlachos, affilierad till IFN, skriver om betyg på Ekonomistas: "Det är uppenbart att betygens koppling till den faktiska kunskapsutvecklingen i den svenska skolan är svag: betygen stiger medan kunskapsnivån enligt internationella jämförelser faller." En studie visar att fristående skolor förefaller  vara generösare vid provrättningen än kommunala. Hur är det då med skolor som drivs som aktiebolag och icke-vinstdrivande? "... tyder resultaten på att de icke-vinstdrivande friskolorna är ännu generösare i provrättningen än aktiebolagen ..."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se