2013

Moral bra i näringslivet

2013-09-26 Ekonomiekot

David Rose, ekonomiprofessor vid Missouri-universitetet i USA har besökt Sverige och talat på ett seminarium arrangerat av IFN. Ekonomiekot intervjuade: "Moral och tillit är en av hörnpelarna för att lyckas i näringslivet. Ju större grupp och företag desto lättare att komma undan med dålig moral och opportunism."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se