2013

Facket behöver nyansera retoriken om riskkapitalet

2013-09-27 Dagens Samhälle

Private equity är en allt viktigare faktor i denna successiva omstrukturering, skriver Marcus Uvell, vd Timbro, i en debattartikel. "De typiska private equity-affärerna identifierar bolag med outnyttjad potential och ger dessa chansen att utvecklas och växa." Uvell hänvisar till Joacim Tåg, IFN, som visat att "dessa affärer också i regel [leder] till minskad risk för arbetslöshet och till högre löner".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se