2013

Den innovationslösa fondkapitalismen

2013-09-30 Barometern

En ledare i Barometern inleds med konstaterandet att varje tid har sitt modeord som den sätter sitt hopp till. Tidningen hänvisar till Magnus Henrekson, IFN, som påpekade detta när han talade på SNS i Kalmar. Ordet i dag är innovationer. "Alla aktörer med självaktning har således nu en innovationsstrategi" skriver tidningen och fortsätter: "Problemet, som Henreksson också påpekade vid sitt föredrag på SNS Kalmar i fredags, är att den praktiska politiken är en helt annan femma."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se