2013

Stryk kravet på skolbibliotek helt

2013-10-01 Dagens Nyheter

I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver Gabriel H Sahlgren, affilierad till IFN, att det riskerar att bli en dyr och meningslös historia ifall alla skolor i Sverige måste ha ett skolbibliotek. Han menar att detta är "ytterligare ett exempel på politikers vilja att öka detaljregleringen av skolresurser, trots att forskningen är väldigt spretig när det gäller vad som producerar högre kvalitet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se