2013

Förbjud inte läxor, gör dem bättre

2013-10-04 Svenska Dagbladet

I en ledarekommentar skriver Sanna Rayman, Svenska Dagbladet, att det i politiken inte finns mycket stöd för idén om slopade läxor. Hon hänvisar till Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN, som i en artikel skrivit om Sverige "som enda land 'med en statistiskt signifikant negativ inverkan av läxor på elevernas studieresultat'".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se