2013

Skolvalet försämrar inte likvärdigheten

2013-10-04 Svenska Dagbladet

Gabriel H Sahlgren, IFN och Centre for Market Reform of Education vid Institute of Economic Affairs i London, skriver på Brännpunkt SvD om opinionsundersökning som visar att det svenska folket ser ökade skillnader mellan skolor som ett problem. "Säkerligen stödjer ingen skillnader mellan elever eller sjunkande resultat heller. Men det är irrelevant för huruvida skolvalet är boven i dramat. Och här haltar debattörernas argumentation rejält."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se