2013

All forskning om skolbibliotek är inte bra forskning

2013-10-07 Dagens Nyheter

"De studier som finner ett positivt samband mellan skolbibliotek och högre studieprestationer är inte tillräckligt pålitliga för att basera politik på", skriver Gabriel H Sahlgren, affilierad till IFN, i en replik på DN Debatt. Ett tidigare inlägg av honom publicerades 2013-10-01. "På grund av osäkerheten i forskningen rekommenderar jag i stället småskaliga experiment" skriver Sahlgren som vill se bättre forskning på området innan några beslut fattas.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se