2013

Äventyr och företagande hör ihop

2013-10-10 Svenska Dagbladet

I en ledare skriver Maria Ludvigsson om Nobelpristagaren Edmund Phelps föredrag och besök hos IFN. "Historien visar otaliga exempel på hur en svällande politisk sfär effektivt kan ta kål på drömmar, inte minst entreprenörens." Ludvigsson anser att idéer och värderingar spelar roll. "Vår uppfattning om vad det goda livet är påverkar hur politiken formuleras och vilket utrymme och roll företagande får. Phelps avslutade med att efterlysa fler äventyrsromaner i skolorna. Och varför inte? Det kan betyda väl så mycket, om inte mer, som entreprenörskap på schemat."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se