2013

Edmund Phelps spår dyster framtid

2013-10-10 EFN tv och SvD Näringsliv

I Studio 12 Morgon intervjuas Edmund Phelps i samband med ett seminarium arrangerat av IFN 2013-10-09. Phelps menar att stora delar av Västs ekonomi "består av stora etablerade företag som gör innovationer för syns skull men som egentligen inte gör mycket." Phelps anser att staten i allt större utsträckning sätts framför individen, vilket är till förfång för de innovativa krafterna som driver samhälls utvecklingen framåt.

Se inslaget

Inslaget sänds även på SvD Näringslivs webb (2013-10-11)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se