2013

Elevers sjunkande resultat kan inte skyllas på fritt skolval

2013-10-10 Svenskt Näringsliv

"Skolvalsreformerna från början av 1990-talet har inte haft några stora effekter på elevernas resultat visar en ny IFAU-rapport" skriver Svenskt Näringsliv med anledning av en ny IFAU-rapport. En av rapportförfattarna är Karin Edmark, IFN: "Vi hittar en del effekter av den ökade valfriheten, de är oftast positiva men i regel mycket små, ganska osäkra och nästan bara begränsade till städer."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se