2013

Entydigt fall i tvetydig lista

2013-10-11 Vestmanlands Läns Tidning

I en ledare kommenterar VLT Lärarförbundets ranking av skolor. "Rankingen utgår i mycket från ett fackligt perspektiv. Lärarnas villkor och elevernas resultat påverkar resultaten, men lärartäthet och andel pedagogiskt utbildade lärare har dubbel vikt. Men samvariationen mellan resultat och dessa kriterier är inte kristallklar." Tidningen hänvisar till Jonas Vlachos, affilierad till IFN, som menar "att det är svårt att finna belägg för att behörighet påverkar elevernas skolresultat".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se