2013

Ideella krafter ger gratis läxhjälp

2013-10-14 Sydsvenskan

På bibliotek och i klassrum kämpar ideella krafter för att ge gratis läxhjälp åt alla, utan kostnad, berättar Sydsvenskan. I sammanhanget redovisas fakta, från bl.a. Jonach Vlachos, som är affilierad till IFN: "3-4 gånger mer än en vanlig undervisningstimme kostar en rutfinansierad läxtimme."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se