2013

The teachers unions’ guild system must be abolished, not strengthened, Mr Clegg

2013-10-22 The Telegraph

I ett debattinlägg i The telegraph skriver Gabriel H Sahlgren som är affilierad till IFN, att de inte finns bevis för att obehöriga lärare är sämre än behöriga. Han menar att eftersom vi inte har kunskap om vad som i grunden gör pedagoger effektiva, bör regeringen avstå från att reglera på området. Sahlgren menar att friskolor men även offentligt finansierade skolor fritt bör få anställa lärare utan statlig lärarlegitimation.Något som bland andra biträdande premiärminister Nick Clegg motsätter sig.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se