2013

Hur skapar vi fler jobb inom tjänstesektorn?

2013-10-24 Sundsvalls Tidning

I en ledare tar ST Andreas Berghs, IFN, krönika i Svenska Dagbladet (13/10) som utgångpunkt. Tidningen skriver: Det finns massor med arbetsuppgifter inom främst den privata servicesektorn som skulle behöva utföras, men det lönar sig inte för företagen att ta in mer personal ... Särskilt illa är det på kvällar och helger då det är extra dyrt att ha många som arbetar." Skribenten menar att "en tänkbar lösning skulle kunna vara att generellt sänka kostnaderna för att anställa, till exempel genom sänkta arbetsgivaravgifter".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se