2013

"Bra för Sverige med S och M i regeringen"

2013-10-24 Dagens Samhälle

I en stort uppslagen intervju svarar med Assar Lindbeck, IFN, på en rad aktuella frågor. Dagens Samhälle skriver: I dag ser Assar Linbeck behov av ett bredare blockpolitiskt samarbete för att komma till rätta med, och hitta mer långsiktiga lösningar på, problem inom bland annat skolan, bostadspolitiken och invandringen. "En stor regeringskoalition mellan Socialdemokraterna och Moderaterna skulle kunna lösa upp svåra knutaroch vara bra för Sverige. Det har gått i Tyskland, Österrike och Finland."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se