2013

När Peje Emilsson överger riskkapitalisterna

2013-10-24 Dagens Arena

I en krönika i Dagens Arena skriver Kent Werne, författare och frilansjournalist, om skolor som drivs i ideellt- eller eller vinstsyfte. I sammanhanget hänvisar han till forskning av Jonas Vlachos som är affilierad till IFN. "De ideella alternativen är marginaliserade. 2011 räknade forskaren Jonas Vlachos ut att 80 procent av friskoleeleverna på gymnasienivå, och mer än hälften av friskoleeleverna i grundskolan, går i skolor ägda av aktiebolag – där vinstsyftet är överordnat."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se