2013

Inga skäl släppa hyrorna helt fria

2013-10-28 Göteborgs-Posten

I en ledare skriver GP att fri hyressättning ständigt aktualiseras som det huvudsakliga medlet för att råda bot på bostadsbristen. GP nämner bland andra Assar Lindbeck, IFN, som en av förespråkarna för denna linje: "Hyressättningen i Sverige är inte fri, men den är inte heller reglerad. Det finns en förhandlingsordning som utgår från bruksvärdet med stora hänsyn till läge och standard. Detta samt de kollektiva hyresförhandlingarna är en bra ordning som ger hyresgästerna ett nödvändigt konsumentskydd."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se