2013

Valfrihet har gett bättre resultat i skolan

2013-10-31 Göteborgs-Posten

I ett debattinlägg menar ekonomerna Anders Morin och Mikael Witterblad, Svenskt Näringsliv, att det finns ett behov av att nyansera skoldebatten. "Medierapporteringen tecknar en ensidigt negativ bild. Sannolikt finns det mycket som går att förbättra. Samtidigt tyder den forskning som studerat friskolereformen på positiva effekter på elevernas resultat" skriver Morin och Witterblad och hänvisar bland annat till forskning av Jonas Vlachos som är affilierad till IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se