2013

Att människor får panik är en myt

2013-11-04 Sveriges Radio

Vetenskapsradion Forum sände ett program om att det vid stora bränder med många dödsoffer ofta sprids en bild av att människor drabbats av panik, vilket inte stämmer enligt Vetenskapsradion. "Oftast reagerar vi i stället alldeles för sent vid allvarliga krissituationer". En av de forskare som intervjuas är Mikael Elinder, som är affilierad till IFN. Han har gått igenom 18 av de mest uppmärksammade fartygsolyckorna mellan 1852 och 2011, och kunnat konstatera att "överlevnadsgraden bland kvinnor och barn var avsevärt lägre än bland män".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se