2013

Inte självklart att elevpeng är bra för sfi och komvux

2013-11-05 Dagens Nyheter

I ett debattinlägg skriver tre komvuxlärare om ett förslag att "privatisering av sfi-utbildningen kan påverka skolan negativt, och förslaget att slå ihop sfi med komvux kan också ifrågasättas". Skribenterna hänvisar till forskning av Jonas Vlachos som är affilierad till IFN: "Om Christer Hallerby hade studerat nationalekonomen Jonas Vlachos forskning om det fria skolvalet hade han möjligtvis insett att det inte är helt okomplicerat att låta elever välja utförare själv."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se