2013

Bra på pappret eller i verkligheten?

2013-11-08 Smålandsposten

Smålandsposten skriver i en ledare om integrationspolitik: "för att lyckas är det viktigt att fråga sig vilken typ av integration som ska främjas, och hur väl politiken stämmer överens med den ideologiska kompassen". Tidningen ifrågasätter nystartszoner och hänvisar till forskning av Andreas Bergh, IFN. Andreas Bergh "efterlyser bredare åtgärder, om satsningarna begränsas till vissa geografiska områden finns en risk för att de inte blir särskilt träffsäkra".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se