2013

I allmänhetens intresse?

2013-11-08 HelaGotland.se, m.fl.

I en krönika på ledarsidan skriver Andreas Bergh, IFN, om minienkäter/frågor till allmänheten i olika media: "poängen med dessa mini-enkäter är uppenbarligen inte att låta experter fördjupa analysen". Bergh anser att "även om syftet med mini-enkäter kanske är vällovligt, kan alltså följden i värsta fall bli en snedvriden bild av vilka åsikter som är dominerande. Det är ingen betjänt av". Krönikan publiceras även i Norra Västerbotten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se