2013

Svensk arbetsmarknad njugg mot gravida

2013-11-10 Svenska Dagbladet

Om att som gravid söka jobb i Sverige, USA och Frankrike skriver Johanna Möllerström, som är affilierad till IFN, på SvD:s ledarsida. Hon konstaterar att hon blir kvar i USA och att det som bidrog till beslutet var delvis "den svenska föräldraförsäkringen och Sveriges avsaknad av barnomsorg för små barn" I dag förvärvsarbetar Johanna Möllerström och dottern som är sju månader är på en förskolan som är anpassad för barn i hennes ålder: "den här lösningen perfekt [för oss], och den hade varit svår att få till i Sverige".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se