2013

Privatisering polariserar politiker mer än väljare

2013-11-14 Dagens Samhälle

"Väljare till höger är mindre positiva till privatisering än sina politiker, väljare till vänster mindre negativa än sina politiker." Det beskriver Dagens Samhälle om den forskningsrapporten "Välfärstjänster i privatregi" som nyligen publicerats av SNS. Redaktör för rapporten är Henrik Jordahl, IFN, och den ingår i ett för IFN och SNS gemensamt projekt. Artikeln avslutas med påpekandet att "slutsatserna formulerades före den senaste tidens intensiva debatt om riskkapitalister i välfärdssektorn".

Dagens Samhälle lyfter fram ett kapitel i rapporten som är skrivet av Henrik Jordahl, IFN, och Mikael Elinder, Uppsala universitet och IFN. Tidningen skriver: "De jämför politikernas och väljarnas attityder till privatisering. Allmänt är väljarna mer negativa. Men de är också mindre polariserade. Bland de borgerliga partierna är det bara Moderaterna som har en tydlig övervikt för positiva attityder till ökad privat produktion av välfärdstjänster i sin väljarkår. Men väljarna ser betydligt mindre ideologiskt än sina politiker på hela frågan. I rollen som brukare fäster man större vikt vid kvaliteten på utförarna än om de är privata eller kommunala"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se