2013

Guest Post by Tino Sanandaji: On Swedish Billionaires

2013-11-17 National Review Online

Matthew Yglesias skriver i Slate (som ägs av The Washington Post Company) att det "per capita stora antalet svenska miljardärer visar att en generös välfärdsstat inte utesluter entreprenörskap". Tino Sanandaji, IFN, är skeptisk till resonemanget: "Ett problem är att inte alla miljardärer Forbes lista är företagare. Här finns även individer som ärvt sin förmögenhet". Räknar man bort ärvd förmögenhet och miljardärer som skapat sin förmögenhet i andra länder, skriver Sanandaji, så har USA dubbelt så många miljardären/entreprenörer jämfört med Sverige.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se