2013

"Löfvéns kritik mot styrning i skola och vård är felriktad"

2013-11-19 Dagens Nyheter

I ett debattinlägg på DN Debatt skriver Steven Kelman, gästforskare på IFN under oktober, tillsammans med Klas Eklund att de inte håller med Stefan Löfven i hans kritik av modellen med beställare och utförare i offentlig sektor. Löfvén menar att välfärdsarbetet ”kidnappats av ekonomiska ersättningsmodeller, administration och detaljreglering”. Kelman-Eklund frågar sig hur det gått efter att valfrihet infördes i välfärden: "Valfriheten har ökat, medborgarna känner sig mindre maktlösa gentemot skola och sjukvård. Produktiviteten har ökat. Vårdköer har kortats." Finns några nackdelar? Självklart, svarar artikelförfattarna, "inga reformer går helt enligt plan. De måste ständigt utvärderas och förbättras".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se