2013

Skolvalet mer succé än flopp

2013-11-19 Dagens Nyheter

På ledarsidan i DN skriver Erik Helmerson att "det fria skolvalet är här för att stanna". Han har varit på ett seminarium där man firade att det är "20 år sedan den stora skolreform som egentligen var två: det fria skolvalet och öppnandet för en mångfald av friskolor".  Helmerson skriver om debattinlägg av Gabriel Sahlgren, affilierad till IFN, och Erik Lakomaa, HHS, som deltog i seminariet: "De två var överens: Succé eller flopp – vem vet? Forskningen är knapphändig och svaren besvärande få."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se