2013

Kaos om de flyr välfärden

2013-11-20 Dagens Samhälle

I ett reportage skriver Dagens Samhälle om att riskkapitaklbolags framtid är "hotad av politiker från både vänster och höger. Det kan leda till kaos i välfärdssektorn".  Magnus Henrekson, IFN, är en av de som intervjuas i artikeln. Han menar att riskkapitalbolagen behövs:  "Kommunerna har inte tillräcklig investeringskraft att göra det här själva. Och det handlar inte bara om att driva verksamheter utan även om att utveckla nya verksamheter och innovationer inom välfärdssektorn." Även Joacim Tåg, IFN, kommenterar: "Frågan om riskkapital eller inte är inte relevant. Jag ser inte att det är någon skillnad mellan riskkapital i förhållande till andra vinstdrivande aktörer. Det känns som om politikernas ställningstaganden är missvisande och populistiska."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se