2013

Sweden's refugee policy sets high standard

2013-11-24 Aljazeera

Aljazeera online skriver att trots bostadsbrist så erbjuder Sverige syriska asylsökande permanent uppehållstillstånd. En av de som intervjuas om bland annat möjligheterna för invandrare att få jobb är Tino Sanandaji, IFN: "Vi har en mycket modern, kunskapsbaserad ekonomi ... Det finns helt enkelt inte många jobb längre för mycket lågutbildade." Han tror att många av de asylsökande från Syrien kommer att hamna i arbetslöshet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se