2013

Statsindividualismen är på väg ut

2013-11-25 HelaGotland

I en ledare skriver Elise Claeson i Gotlands Allehanda om hur "historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh, skrev en ny svensk folkhemshistoria och lanserade statsindividualismen". Claeson menar att denna förklaringsmodell är på väg ut och nämner i sammanhanget IFN: "Även näringslivet har börjat ana oråd. I höst har Institutet för näringslivsforskning diskuterat moralens och tillitens betydelse för marknadsekonomin. Flera forskare har vittnat om att människan är en ”små-grupps-varelse” och att moral och tillit lärs in tidigt i livet i familjen och civilsamhället; de delar av samhället som statsindividualismen vill försvaga."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se