2013

Helhetsbilden viktig för att få fram fler entreprenörer

2013-11-27 Göteborgs-Posten

Entreprenörskaps- och innovationspolitiken måste utgå från ett helhetsperspektiv, ett långsiktigt ramverk som borgar för stabilitet. Det skriver Magnus Henrekson, IFN, och  Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, i en debattartikel i GP. De menar bland annat att en väl fungerande riskkapitalmarknad krävs för att bättre stödja tillväxtföretag. "En rätt utformad optionsbeskattning samt en flexiblare arbetsmarknad skulle underlätta både kapital- och kompetensförsörjning."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se