2013

Integration börjar på individnivå

2013-11-28 Svenska Dagbladet

Johanna Möllerström, Harvard och affilierad till IFN, skriver om integration med anledning av den amerikanska högtiden Thankgiving: "sett ur mitt prespektiv ligger Sverige långt efter USA på integrationsområdet." Möllerström förklarar att hon och hennes familj blir hembjudna till amerikaner för att fira Thankgiving, som kan jämställas med svensk jul. Hon avslutar: "jag tror inte att det är förrän vi svenskar på individnivå blir verkligt intresserade av dem som flyttar hit från andra länder ... som vi på allvar kommer4 få ett ännu öppnare och mer välkomnande Sverige."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se