2013

Börschefen tror på 30-35 noteringar

2013-11-29 Dagens Industri

Börschefen Magnus Billing intervjuas av DI som samtidigt skriver att "börsen som handelplats sågas av finansprofessorn Alexander Ljungqvist". Ljungqvist, som är affilierad till IFN, deltog i ett seminarium i Stockholm. DI skriver bland annat att Alexander Ljungqvist i sitt föredrag förklarade " ... att börsen som finansieringskälla inte längre spelar samma viktiga roll".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se