2013

Byggandet är problemet - inte hyresregleringen

2013-11-29 Arbetet

I en ledare skriver Arbetet att Boverket och Assar Lindbeck, IFN, "anser att hyrorna borde släppas fria och bestämmas av marknaden". Tidningen menar att detta "är inga nya blå dunster. Hyresregleringen har länge attackerats av marknadsliberaler. De verkar dock inte kunna se en annan möjlig orsak till bostadsbristen, nämligen att det byggs för lite.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se