2013

Fler accepterar marknadshyror

2013-11-29 Svenska Dagbladet

"Ett steg mot mer marknadsanpassade hyror möter ökad acceptans hos svenska folket" rapporterar Svenska Dagbladet. Det är Fastighetsägarna GFR (en regionförening i västra Sverige) som frågat svenska folket om en godtagbar hyresskillnad. SvD skriver: "En avreglerad hyresmarknad i riktning mot marknadshyror är ett recept som bland annat nationalekonomen Assar Lindbeck [IFN] förordar för att råda bot på den akuta bostadsbristen i Sveriges tillväxtregioner."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se