2013

Sveriges regering 2014–2018

2013-11-29 Östgöta Correspondenten

Corren skriver i en ledare vad som skulle kunna hända ifall "inget block får majoritet efter nästa val och SD fortsätter som vågmästare ... Corren har i likhet med Bo Lundgren, Gunnar Wetterberg och Assar Lindbeck [IFN] pekat på lösningen: S och M tar gemensamt ansvar för Sveriges bästa". Fredrik Reinfeldt föreslås bli statsminister och Stefan Löfvén Närings- och energiminister.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se