2013

Reglera inte bort det fria skolvalet

2013-12-01 Svenska Dagbladet

I ett debattinlägg skriver två rektorer att visst kan det behövas reformen men "det fria skolvalet är här för att stanna". I sammanhanget nämns skolforskarna Erik Lakomaa och Gabriel H Sahlgren, affilierad till IFN, som konstaterrat "att det är svårt att ge tydliga besked om skolvalets makroeffekter. Många reformer har genomförts på skolområdet de senaste decennierna, vilket försvårar jämförelser över tid. Men inget tyder på att de privata aktörerna raserat skolan, snarare tycks det enligt nämnda forskare finnas en viss positiv effekt".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se