2013

Värnpliktens kostnader

2013-12-03 Ekonomisk Debatt

Niclas Berggren, redaktör för Ekonomisk Debatt, skriver i en ledare om samhällets kostnader för allmän värnplikt. Han redogör för hur nationalekonomer studerat värnpliktens samhällsekonomiska kostnader, "vilka skiljer sig från och vida överstiger rent budgetmässiga kostnader". Han menar att det är "nyttig att känna till eftersom det alltjämt hörs krav – t ex på SvD:s ledarsida – om att värnplikten ska återinföras".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se