2013

The Pisa methodology: do its education claims stack up?

2013-12-03 The Guardian

The Guardian skriver om den debatt som PISA-undersökningen (om skolresultat) väckt. Gabriel H Sahlgren, som är affilierad till IFN, kommenterar undersökningen med Finland som utgångspunkt. Finland har tidigare gjort betydligt sämre ifrån sig i den så kalla TIMSS-undersökningen. Varför frågar The Guardian. Gabriel Sahlgren menar att den finska läroplanen ignorerar mycket som inte testas i PISA,  och därför inte presterar bra på andra mått än just PISA.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se