2013

Upplyftande

2013-12-03 Neo

I tidskriften Neo nr 6, 2013, skriver Tino Sanandaji, IFN, om bland annat Niall Fergusons påstående att arbetsmoralen är låg i Sverige och Tyskland jämfört med Sydkorea. Tino Sanandaji menar att arbetsmoral inte bara handlar om antalet arbetade timmar utan även om noggrannhet, interna normer, etc. Han skriver: "Stark arbetsmoral är en bidragande förklaring till att Tyskland trots färre arbetade timmar har bibehållit hög kvalitet i sin industriproduktion."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se