2013

Finland Used To Have The Best Education System In The World — What Happened?

2013-12-03 Business Insider

Gabriel H Sahlgren, som är affilierad till IFN, intervjuas i Business Insider, med anledning av den PISA-undersökning om skolresultat i bland annat Finland som publicerades 2013-12-03. Finland rankas som nummer 12 bland de undersökta länderna vilket är sämre än tidigare år. Gabriel Sahlgren påpekar att  "Finlands fan club" sällan nämner en annan undersökning den så kallade TIMSS som fokuserar mer på baskunskaper enligt läroplan.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se